Bergqvist Entreprenad AB

Entreprenadarbete av alla de slag

Dränering, dikesrensning, infiltration, grunder, avlopp, snöröjning, personlyft upp till 10 meter m.m.

Kontakta oss

Entreprenadtjänster

Jag utför alla typer av entreprenad- och grävarbeten. Några exempel är:

 • Dikesrensning
 • Dränering
 • Infiltrationer
 • Grunder
 • Täckdikning
 • Avlopp
 • Vägar
 • Rivning av byggnader
 • Kantning av vägar
 • Höga lyft, upp till 8,5 m
 • Personlyft upp till 10 meter i säkerkorg
 • Snöröjning
 • Sandning
 • Dammar
 • Viltvatten
 • Skogsvägar
 • Gödselbrunnar
 • Transport av maskiner
 • Transport av ved
 • Och mycket, mycket mer

Självklart tillhandahåller jag det material som krävs för att utföra arbetet. Jag erbjuder försäljning av jord och grus i olika fraktioner.

Erbjuder även vissa jordbruksentreprenadtjänster såsom rundbalshantering, gödselutkörning och betesputsning.