Bergqvist Entreprenad AB

Entreprenadarbete av alla de slag

Dränering, dikesrensning, infiltration, grunder, avlopp, snöröjning, personlyft upp till 10 meter m.m.

Kontakta oss

Försäljning av krossprodukter & foder

Stenmjöl

STENMJÖL 0/2
Rekommenderas till justering och hårdgöring av gångbanor, fotbollsplaner, plattsättning och asfaltstillverkning.

STENMJÖL 0/4
Rekommenderas till justering och hårdgöring av gångbanor, garageinfarter, körytor och plattsättning.

Bärlager

BÄRLAGER 0/32
Rekommenderas till bärlager i vägar och planer.

BERGKROSS 0/16
Rekommenderas till att användas som väggrus.

BERGKROSS 0/32
Rekommenderas till bärlager i vägar och planer.

BERGKROSS 0/63
Rekommenderas till förstärkningslager i vägar och planer.

BERGKROSS 0/90
Rekommenderas till förstärkningslager i vägar och planer.

BERGKROSS 0/150
Grovt förstärkningslager för större lagertjocklekar.

SKÄRV
Rekommenderas till fyllnadsmaterial.

1000 kg

Alla krossmaterial och matjord går att få i 1000 kilosssäckar för lättare hantering och mindre spill. Ställ säcken på gräsmattan och när du tömt den så är det inget spill kvar.

Makadam

MAKADAM 2/4
Rekommenderas till plattläggning och till halkbekämning.

MAKADAM 4/8
Rekommenderas till överyta på trädgårdar och till halkbekämpning.

MAKADAM 8/11
Rekommenderas främst till tillverkning av asfalt.

MAKADAM 8/16
Rekommenderas till dräneringslager vid hus- och anläggningsbyggen och som överyta på garageplaner.

MAKADAM 11/16
Rekommenderas till dräneringslager vid hus- och anläggningsbyggen samt vid tillverkning av asfalt och som överyta på garageplaner.

MAKADAM 16/25
Rekommenderas främst till betongtillverkning.

MAKADAM 16/32
Rekommenderas till dräneringslager vid hus- och anläggningsbyggen. Finns även att få som tvättad produkt.

MAKADAM 23/63
Rekommenderas till dräneringslager vid anläggningsbyggen.

Foder

Foder till hästar och andra gräsätare. Hö i storbalar, ring för förbokning till nästa säsong.

Pellets

Stallpellets tillverkas av sågspån och är ett tidsbesparande och kostnadseffektivt underlag som också ger en fräsch och nästintill dammfri stallmiljö. Läs mer här!

Bionorrpellets är ett av de varumärken inom villapellets som växt mest de senaste åren. Pellets är en miljövänlig produkt som betecknas som klimatneutral.

Bionorrpellets 8 mm testades 2015 av Råd&Rön och av nio fabrikat blev den Bäst i test. Läs mer här!