Bergqvist Entreprenad AB

Entreprenadarbete av alla de slag

Dränering, dikesrensning, infiltration, grunder, avlopp, snöröjning, personlyft upp till 10 meter m.m.

Kontakta oss

Stenspräckning

Stenspräckning är ett snabbt och enkelt sätt att avlägsna sten i exempelvis villaområden eller där det kan vara känsligt att spränga. Det finns många fördelar med stenspräckning.

Kostnadseffektiv

Utrustningen är lätt att förflytta och eftersom vibrationerna är betydligt mindre än vid sprängning behöver inte närliggande byggnader besiktigas, vilket gör det till en mycket smidig och kostnadseffektiv metod.

Vill du ha mer information om stenspräckning och hur det går till, är du välkommen att kontakta mig!